Três Picos
12 routes on 3 topos
Teto
2 routes on 1 topo
Rolling Stones
1 route on 1 topo
Estacionamento
Três Picos
General marker for the crag