Secret Valley
Koma, 6B+
Added by C Gredos
Grade opinions
Beta
Från areten, kriga upp till kanten.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

C Gredos
C Gredos
2012-09-11
Red point
6A
Hmm, jag kanske använde något som inte är med ... Som jag gjorde, (Match sidtag vid pilen, vänster fot på bra steg till vänster om areten, högerfot högt, till höger om areten, därefter kliva upp) kändes det i alla fall 6A.
Jon Lindmark
Jon Lindmark
2014-05-04
Red point
När väl betan i starten var funnen, var det inte så svårt. 2nd.