Vampyren, 6a+
7 bb + ankare. Slutet säkras med egna säkringar.
Added by C Gredos
Grade opinions
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Jon Lindmark
Jon Lindmark
2011-04-23
On-sight
Mix, med bultar i starten och eget i slutet. Rätt okej led, lite mossig i slutet kanske.
Niclas Sjöström
2011-05-21
On-sight
6b
Mix på slutet
Adam Montén
Adam Montén
2012-09-20
On-sight
Henrik Malmsten
2013-04-06
On-sight
6b
Andre Palmblad
2013-04-10
Red point
Johan Sturesson
Johan Sturesson
2013-05-10
Flash
gick andreman

Public to-do list entries