Kalkylerad fisk, 7a+
Added by C Gredos
Grade opinions
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Robin Dahlberg
2002-06-13
Red point
trad. la'råm på lead
Lukas Rimondini
2020-10-03
Red point
7b

Public to-do list entries

Viktor Kamb
2020-10-01: Toppade en gång å lyckades nästan göra alla flytt. Med tejp går det nog med hela. Ett bra projekt.