Farsta Strands-bouldern
Farsta Strands-bouldern
Ling, 7A+
Added by Per Norgren
Grade opinions
Video beta
Olof Norin over 8 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Simon Brismo
Simon Brismo
2003-03-13
Red point
Så kan det va
Erik Tour
2008-04-11
Flash
Daniel Walsh
Daniel Walsh
2012-04-01
Red point
Martin Sjölin
2013-03-27
Red point
7A
Daniel Målefors
2013-10-01
Red point
Sam Ogawa
2015-03-25
Red point

Public to-do list entries

Jonas Löfling
Har testat men kom inte riktigt upp. Fingertungt och långt att sträcka sig.