Przyziomie
Gabriel, 8A+
Przypadkowy znajomy Gabryśki
Added by M. I. K.
2 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta
Gabriel
M. I. K. about 4 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 715b63b7cbd3
M. I. K.
FIRST ASCENT
2018-01-11
Red point
Będzie cierpieć kto nie lubi Gabryśki
Small d8028ae2d573
Hans .
2022-01-08
Red point
Po tylu latach/roboczogodzinach na gabryli okazuje się że wystarczy na końcówce wsadzić prawą piętę do ręki i wszystko staje się o niebo łatwiejsze