Husknuten
Husknuten, 6A+
cirka 3 meter hög överhängande sten. För att hitta, sök på Spånslättsvägen 23, stenen ligger 20 meter upp på kullen snett bakom detta hus.
Added by Theo Littmarck
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta
Husknuten FA, beta.
Theo Littmarck almost 4 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Theo Littmarck
FIRST ASCENT
2018-08-26
Red point
3 meters sten snett till vänster bakom Spånslättsvägen 23. Fint litet överhäng som krävs lite teknik.