Drømmen om Lajla, 6c
Added by Vili Lämsä
Grade opinions
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Alexander Rydén
2008-04-13
On-sight
6c+
Fin värmning
Katarina Persson
2012-06-15
Red point
Fin! ganska hårt krux. Försökte förra året men misslyckades
Teresa Lämsä
2014-08-16
Red point
6c+
Tricky
Steven Van Dijck
2014-10-20
On-sight
Ida Marie Høiaas
Ida Marie Høiaas
2015-05-12
Red point
Anders Lidström
2015-06-21
Red point

Public to-do list entries