There are no topos available for this route. You can add new topo image on the topo page.
Marvel, 7C
Starta med vänster hand på Flexnes högra startgrepp, upp snett höger via mikrolist till stor pinch, avsluta som Hulken. Den som ids får gärna flytta på stenen framför problemet. FA Fredrik Sydstrand
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!