Wall Street Shuffle, 6c+
Added by Aleksej Jaruta
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Johan Gross
2010-05-05
On-sight
Klurigt välsäkrad, lång, sportig och varierad led. En av de finaste leder jag klättrat i Gbg :)

Public to-do list entries