Skały w lesie
Pantalony, 7C
Travers. Trawrers Karnasia + Zagacie.
Added by Ernest Romański
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta
Ernest Romański almost 7 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Ernest Romański
Ernest Romański
FIRST ASCENT
2015-11-04
Red point
Kombinacja - trawers Karnasia + Zagacie