Ricks utsteg, 6b
Kort och intensiv led som är lite rivig för fingrarna. Populär!
Added by Daniel Svärd
32 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Johan Gille
2008-04-26
On-sight
kort men fin
Jonas Paulsson
2009-06-21
On-sight
Fin men kort.
Daniel Svärd
2011-09-17
Red point
Viktor Kamb
Viktor Kamb
2011-10-15
Red point
Testat några år tidigare. Hård å rivig för fingrarna.
Maria Pernemalm
2012-05-27
Red point
Repeat
Johan Eklund
Johan Eklund
2012-06-06
On-sight

Public to-do list entries