Diedret, 5+
Added by Louise Ridderstolpe
17 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Lukas Rimondini
2016-06-02
On-sight
On-sight
Anders Palmkvist
2017-05-06
On-sight
Mathias Rohdin
Mathias Rohdin
2017-05-20
On-sight
Pär Gustavsson
Pär Gustavsson
2017-07-29
On-sight
Theo Littmarck
2018-07-05
Flash
Städat och rensad från lös sten samt två stora törnbuskar, juli 2018. Mäktig upplevelse att gå igenom tunneln längst upp!

Public to-do list entries