Minia
1 route on 0 topos
Żelazko
2 routes on 0 topos
Kanty ze Śliwkami
13 routes on 8 topos
Piramida
8 routes on 3 topos
Gniazdo Os
6 routes on 5 topos
Wielki Szu
7 routes on 4 topos
Fenix
16 routes on 6 topos
Donatello
12 routes on 5 topos
Stefan Batory
11 routes on 3 topos
Stefan Bleautory
16 routes on 5 topos
Onan Barbarzyńca
9 routes on 7 topos
Connaisseur
21 routes on 9 topos
Yongler
11 routes on 7 topos
Mur obronny
20 routes on 6 topos
Twierdza
27 routes on 6 topos
Przedmurze
10 routes on 6 topos
Ambona
18 routes on 6 topos
Ułan Bator
34 routes on 10 topos
Baryton
17 routes on 4 topos
Kolébka Života
17 routes on 6 topos
Syjamskie Bliżniaki
31 routes on 11 topos
Heikum Keikum
5 routes on 1 topo
Batory parking
Batorówek
General marker for the crag