No special access issues

Parkowanie - jadąc od strony Polanicy Zdrój parkować powyżej sektora. W miejscu gdzie w lewą stronę odchodzi dość szeroka leśna droga. Leśna droga się rozdwaja - wybieramy lewą odnogę i zmierzamy nią za wzniesienie - sektor znajduje się od wschodniej i południowo- wschodniej strony góry.

Note

If you know about access issues in this area, please send us an email support@27crags.com.