Obelisken
1
2
Obelisken 1 / 7
Obelisken
1
2
Obelisken
1
Obelisken 3 / 7
Obelisken
1
2
3
Obelisken 4 / 7
  • Crackpit, som startar på greppet till vänster under stenen och smiter sen in under stenen längs flaket och sen upp på läppen, erbjuder ca 5m överhängade klättring av grad typ 6b-6c.
  • Sds, Start with both hands on big jug as where the line starts
  • Sds, Start whith both hands on big jug in the cave
Obelisken
1
Obelisken
1
2
Obelisken 6 / 7
Obelisken
1
Obelisken 7 / 7
  • Sittstart med vänster hand på areten och höger hand på grepp.