Bortre väggen
4 routes on 1 topo
Huvudväggen
33 routes on 6 topos
Parking
Skrubba Koloniträdgårdsförening (a Colony Garden Association).
Ekstubbeberget
General marker for the crag