Hipopotam
3 routes on 3 topos
Kuweta3
4 routes on 2 topos
Kuweta2
1 route on 1 topo
Diabli
7 routes on 3 topos
Kuweta1
3 routes on 1 topo
Góra Krzywicka
General marker for the crag