Evidence thumbnail
Evidence
4+ Boulder at Huvudsväggen