Down by the laituri thumbnail
Timanttikantti thumbnail
Timanttikantti
7B Boulder at Highball
Sammalleimu thumbnail
Sammalleimu
5 Boulder at Highball
Sam Malone thumbnail
Sam Malone
5 Boulder at Highball
No topo image available
Kostea Hirvi thumbnail
Kostea Hirvi
6A+ Boulder at Highball
Sammalkantti thumbnail
Sammalkantti
6B Boulder at Highball
Monsteri thumbnail
Monsteri
7A Boulder at Highball
Sammalmeri thumbnail
Sammalmeri
6A Boulder at Highball
Sivuraiteilla thumbnail
Sivuraiteilla
6B Boulder at Highball
Mossa Mossa thumbnail
Mossa Mossa
6A Boulder at Highball
Lapsivesivirvoke thumbnail
Lapsivesivirvoke
6B Boulder at Highball
Ilon kuohinta thumbnail
Ilon kuohinta
6A Boulder at Highball
Frühling thumbnail
Frühling
6C Boulder at Highball
Mahahaava thumbnail
Mahahaava
7A Boulder at Highball