Sjöklippan
Kristallmete, 6c+
Topprepsled. Starta på liten hylla precis ovanför vattnet, längst till höger (från vattnet sett) på svaväggen. Starta på brant sva eller smulig groove/spricka till höger om hyllan. Fortsätt över lätt flack terräng till höger sida av tak/flak. Den brantare toppväggen klättras på små knoppar och kristaller längs en tunn spricka upp till kanten.
Added by Ola Knutsson
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Ola Knutsson
Ola Knutsson
FIRST ASCENT
2020-06-13
Top rope