Sjöklippan
1
2
Sjöklippan 1 / 1
  • Den uppenbara sprickan mitt på svaväggen. Startar på hylla precis ovanför vattenbrynet. Fira ner eller scrambla från norra stranden. Går att säkra. FA F.Rapp
  • Topprepsled. Starta på liten hylla precis ovanför vattnet, längst till höger (från vattnet sett) på svaväggen. Starta på brant sva eller smulig groove/spricka till höger om hyllan. Fortsätt över lätt flack terräng till höger sida av tak/flak. Den brantare toppväggen klättras på små knoppar och kristaller längs en tunn spricka upp till kanten.