Sjöklippan
Metesjösprickan, 4+
Den uppenbara sprickan mitt på svaväggen. Startar på hylla precis ovanför vattenbrynet. Fira ner eller scrambla från norra stranden. Går att säkra. FA F.Rapp
Added by Ola Knutsson
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Ola Knutsson
Ola Knutsson
2020-06-12
Top rope

Public to-do list entries