Polku, Paarpuuri
3 routes on 3 topos
Polku, Tyyrpuuri
6 routes on 4 topos
Saaristo
29 routes on 8 topos
Saaristo, Pinsiö
General marker for the crag