Valhalla kivi
33 routes on 13 topos
Parking space
Parking space
Valhalla kivi
General marker for the crag