Routes

9 sport 244 trad 3 boulder

The area is access sensitive

Information från klätterförbundet: Regler för kommersiella kurser/instruktörer Kommersiella kurser/instruktörer ska ansöka om dispens för att få hålla kurser och andra kommersiella arrangemang på berg... Read more

We like Simonsberget

Best trad crag in eastern Sweden. +100 routes. Well protected with nuts and friends. Anchors for abseiling. Nice campground with fireplace and toilet.
One of the best crags on the east coast..
Kurs, fortsättning, vår 2015, bra berg.

Activities on this crag

Simonsberget

The area is access sensitive!

Information från klätterförbundet:

Regler för kommersiella kurser/instruktörer
Kommersiella kurser/instruktörer ska ansöka om dispens för att få hålla kurser och andra kommersiella arrangemang på berget.

Åverkan på berget eller naturen
Förutom förbuden och undantagen som nämns i föreskrifterna, är det förbjudet att göra åverkan på berget eller naturen i övrigt. Rensning av sten- eller klippblock som allvarligt hotar klättrare får dock göras, t ex lösa block på en led. Större ingrepp i syfte att göra klättringen säkrare skall anmälas till Länsstyrelsen.

Bultning
Det är tillåtet att byta ut befintliga bultar. Slagna bultar kan bytas ut mot borrbultar.
All annan bultning är förbjuden enligt (lag) reservatsföreskrifterna.

Organiserad verksamhet med mer än 25 deltagare
Organiserad verksamhet som omfattar mer än 25 deltagare skall minst 1 månad i förväg anmälas till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Länsstyrelsen kontaktar sedan den som gjort anmälan och lämnar besked huruvida planerad klättring kan genomföras etc.

Kommersiell verksamhet
Näringsidkare och organisation/förening eller person etc. som genomför kommersiell verksamhet (tjänar pengar på klättringen), skall söka särskilt tillstånd hos Länsstyrelsen. Tillstånd kan fås som sträcker sig max 3 år.

Tältning
För tältning mer än två dygn skall särskilt tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.
Tältning i reservatet får endast ske mellan platsen för gamla torrdasset (glänta ca 100m söderut längs stigen från eldplatsen) och eldplatsen. Tältning är också tillåten på gräsplanen utanför eldplatsen (i hörnet av åkern). Vid tältning skall stor hänsyn tas till naturen inom reservatet men även till närboende.

Eldning
Eldning är endast tillåten vid eldplatsen nedanför berget, vid informationstavlan. Det är alltså förbjudet att elda uppe på berget, vid gamla eldningsplatsen!

Röjning och rensning
Röjning får endast ske efter planläggning med Länsstyrelsen. Rensa befintliga leder på mossa/lavar etc. är tillåtet.

Leder
Det är inte tillåtet att göra nya leder, oavsett om de säkras naturligt eller bultas!

Firning
Det är inte tillåtet att montera permanenta firningsankare på träd. Det är inte heller tillåtet att fira genom att lägga repet runt trädstammar och sedan dra ner det efter sig. Särskilda firningsankare finns på flera platser på berget!

Med bil 🚗
Från Nyköping tar du väg 53 söderut och svänger av på väg D511. Kör på väg D511 fram till Närke. Här kör du in på Kopparhalsvägen och kör på denna till att du kommer fram till naturreservatets parkering på din högra sida.

Parkering 🅿️
Parkering får endast ske vid den särskilt iordningställda parkeringsplatsen ute vid vägen.

Gångväg till klippan 🚶
Att gå till klippan är enkelt, från parkeringen går du 350 rakt ut mot åkern och du ser klippan direkt. Du kommer fram till eldplatsen och tältplatserna.

Buss 🚌
Närmsta busshållplats är Klenby. Du får lägga till 350 meter gång i västlig riktning.