Pehmeä jänis
2 routes on 2 topos
Sputnik
6 routes on 6 topos
Sputnik
General marker for the crag