Routes on Svanvik

42 sport 1 boulder

We like Svanvik

Cool överhängande klippa!
Bästa stället runt Göteborg!

Activities on this crag