Dynokivi
8 routes on 4 topos
Lämppäkivi
6 routes on 3 topos
Seinäkivi
3 routes on 3 topos
Voimakivi
5 routes on 4 topos
2 autoa
2 autoa
Tiirismaa
General marker for the crag