400
1 route on 1 topo
Acídos
0 routes on 0 topos
Campo Escola Circuito Militar
0 routes on 0 topos
Canivete
3 routes on 1 topo
Caverninha
5 routes on 1 topo
Coloridos
6 routes on 0 topos
Esquina do Gringo
7 routes on 2 topos
Gomes
46 routes on 6 topos
Green Time
6 routes on 1 topo
Macumba
11 routes on 2 topos
Morro da babilonia
13 routes on 0 topos
Morro da Urca - Face Norte
5 routes on 0 topos
Paralaxe
7 routes on 2 topos
Pedra da Lei
0 routes on 0 topos
Playmobil
11 routes on 4 topos
Preguiça
6 routes on 2 topos
Rala Peito
4 routes on 2 topos
Rasta Cu
5 routes on 3 topos
Showtime
7 routes on 1 topo
Singra
0 routes on 0 topos
Urca
General marker for the crag