Starten av Flugskiten, kul led upp genom det lilla taket. Forssaklippan