I dagsläget döljs problemen som skapas på en befintlig crag som har över 20 problem eller 7 bilder. Vid nya crags syns enbart de 20 första problemen och de 7 första bilderna. I dessa fall är bara den som skapade problemet/bilden som ser dem.

Om ett team "maintainar en crag" syns alla problem för medlemmarna, men inte några andra användare. Därför är syftet med detta team att publicera premiumcrags för att göra alla problem på cragsen tillgängliga. Eftersom grundtanken är att göra alla problem tillgängliga, för så många som möjligt, görs inte crags som har mindre än 20 problem och/eller 7 bilder till premium.

Vem som helst får gå med i detta team som har eller har haft något att bidra med, stort som litet. Även klätterflickor såklart. Antalet är inte begränsat så länge inte 27crags säger annat.