Activities on the team maintained crags

Uppsala Klätterklubb (UKK) är en ideell förening som omfattar all sorts klättring och är baserad i Uppsala, Sverige
Uppsala Climbing Club (UKK) is a non profit organization, embracing all sorts of climbing, based in Uppsala, Sweden.