Festivaldöden sds, 7B+, Grycksbo, Sweden

i slutet av Juni är Myggdöden ett mer passande namn