Mörkedal

The area is access sensitive!

Vägen går igenom en gård. KÖR SAKTA på grusvägen och visa respekt för de boende i området vid klippan! Parkera utan att blockera vägen och fälten för traktorer och liknande. Gå runt fältet. Det finns en stig längsmed ladan.
https://www.thecrag.com/en/climbing/sweden/area/3815870904

The crag is located close to a house. Drive very SLOW on the gravel road and show respect to them living nearby to the crag! Park your car without closing the road and surrounding fields for farming vehicles. Walk around the field, do not cross over! There´s a path close to the barn.

https://www.thecrag.com/en/climbing/sweden/area/3815870904

Branta väggen
18 routes on 1 topo
Brytgropeberget
18 routes on 1 topo
Mittpartiet
11 routes on 1 topo
Parking space
Mörkedal
General marker for the crag