Routes

44 sport 3 trad

The area is access sensitive

Vägen går igenom en gård. KÖR SAKTA på grusvägen och visa respekt för de boende i området vid klippan! Parkera utan att blockera vägen och fälten för traktorer och liknande. Gå runt fältet. Det finns e... Read more

We like Mörkedal

Massor svaledder i ett snyggt och lugnt område
Fantastiskt fin klippa med många fina tekniska leder på riktigt rivig granit.
Fin, teknisk sva och vertikalklättring på högra väggen. Brantare på Vänstra väggen. Idylliskt landskap

Activities on this crag

Mörkedal

The area is access sensitive!

Vägen går igenom en gård. KÖR SAKTA på grusvägen och visa respekt för de boende i området vid klippan! Parkera utan att blockera vägen och fälten för traktorer och liknande. Gå runt fältet. Det finns en stig längsmed ladan.
https://www.thecrag.com/en/climbing/sweden/area/3815870904

The crag is located close to a house. Drive very SLOW on the gravel road and show respect to them living nearby to the crag! Park your car without closing the road and surrounding fields for farming vehicles. Walk around the field, do not cross over! There´s a path close to the barn.

https://www.thecrag.com/en/climbing/sweden/area/3815870904