Branta väggen
1
2
3
Branta väggen 1 / 1

There are 2 routes that have not yet been drawn on a topo image. See full list of routes from Branta väggen .

Mörkedal

The area is access sensitive!

Vägen går igenom en gård. KÖR SAKTA på grusvägen och visa respekt för de boende i området vid klippan! Parkera utan att blockera vägen och fälten för traktorer och liknande. Gå runt fältet. Det finns en stig längsmed ladan.
https://www.thecrag.com/en/climbing/sweden/area/3815870904

The crag is located close to a house. Drive very SLOW on the gravel road and show respect to them living nearby to the crag! Park your car without closing the road and surrounding fields for farming vehicles. Walk around the field, do not cross over! There´s a path close to the barn.

https://www.thecrag.com/en/climbing/sweden/area/3815870904