Description

Nyckelviksberget är samlingsnamnet för flera olika väggar i området.
Utöver Huvudväggen och väggarna intill (Norra och Södra ravinen) finns också sektor Entréväggen (ny 2022), Vikingsborg, Överhängande sjöklippan och Sjöklippan.

Huvudväggen, samt Norra och Södra ravinen:
Återuppväckt fyrtio meter hög svaklippa vackert belägen vid vattnet och Nyckelviken endast 8 km öster om Danvikstull (Södermalm). Utsikten över Lilla Värtan, Fjäderholmarna och inloppet mot Stockholm från bergets topp är fenomenal och klipphällarna intill vattnet som flankerar väggen lämpar sig mycket bra för picknick och solbad i perfekt västläge. Klippan är kompakt och delvis vattenslipad med härligt svagt böljande runda formationer. Här finns också ett ganska stort antal tunnare spricklinjer utspridda över väggen och en hel del hyllor/platåer vilket gör klättringen i kombination med den fina utsikten omväxlande trevlig och ofta väldigt avslappnad. Klippan domineras av helbultade 25-30 meter långa svaleder i dom lägre graderna och samtliga leder är utrustade med ankare på toppen. I nuläget finns här över 50 st helbultade leder samt några enstaka trad/mix-leder. Många av lederna är väldigt flacka och samtidigt grepprika vilket borde passa nybörjaren perfekt, i alla fall när det gäller lederna som startar från fast mark i Södra ravinen. Väljer man att klättra på Huvudvägen över vattnet krävs god kunskap samt erfarenhet om firning och replagsarbete. Bultningen är generellt bra och även om det ibland kan vara en bit mellan bultarna så sitter bultarna oftast där dom behövs. Klippkvalitén är mycket god och ett par av lederna bjuder faktiskt på rätt så utmanande klättring som kräver koncentration. Dubbla ankarbultar med hängare finns ovanför samtliga leder, det finns dock inte ringar i alla hängare.

Huvudväggen är den stora väggen som går rakt ned i vattnet. Den är också något mindre flack än lederna i Södra Ravinen. Firning från toppen rekommenderas för att komma ned till insteg, men det finns också ett fast rep längst ned som man kan använda för att ta sig ut till Lederna från stranden. Ett antal steg/fotplattor finns också längs med det fasta repet vilket bör underlätta tillvaron en hel del (fler kan komma). Lederna är märkta med namnskyltar på ankarna högst upp samt på första bulten i starten. Eftersom linjerna inte är helt lätta att hålla isär och antalet bb är stort, har man färgmärkt bultarna på många av lederna vilket gör det enklare att hitta rätt väg till toppen. Vilken färg respektive led har framgår av ledtexten. Bult finns vid insteget som man kan koppla in sig i. De borrbult som är markerade på skissen är placerade där bulten verkligen sitter, det finns dock fler bultar på lederna än vad markeringarna visar.

Norra ravinen: (vänster om Huvudväggen om man är vänd mot klippan):
En södervänd vägg med start i den brant sluttande Norra ravinen. Svavägg men ändå hyfsat "brant" för att vara Nyckelviken och så fördelen med fast mark under de flesta av lederna. Här kommer man också åt ett par av dom vänstra lederna på Huvudväggen som också har fast mark under. Man tar sig enklast hit genom att fira ned från ett firningsankare som finns omedelbart ovanför lederna en bit in från kanten. Det går också bra att göra en längre firning högst uppifrån Huvudväggen.

Entréväggen:
Nyutvecklad ca sju meter hög vägg med några borrbultade nybörjarleder belägen högst upp innan du går ned i Södra ravinen.

Södra ravinen (bakom träden till höger om Huvudväggen om man är vänd mot klippan):
Högra delen av berget sträcker sig upp ur vattnet och bildar en brant stigande ravin med en vägg delvis gömd bakom träd, lätt att nå till fots uppifrån ängen, men den går också bra att nå från stranden nedanför. I skuggan av träden i ravinen finns en plattform där man kan lägga sin utrustning, vilket kan vara skönt eftersom marken beroende på årstid och nederbörd kan vara lerig och mjuk. Generellt väldigt flack vägg, men några överhängande insteg finns. Lederna är även här märkta med namnskyltar på standplatsen samt på första bulten längst ned. Eftersom linjerna inte är helt lätta att hålla isär och antalet borrbult är stort, har man färgmärkt bultarna på många av lederna vilket gör det enklare att hitta rätt väg till toppen. Vilken färg respektive led har framgår av ledtexten. Skisserna/topos över södra ravinen är fotade på mycket nära håll vilket gör att väggarna inte återges på ett naturligt sätt. De borrbult som är markerade på dessa skisser är placerade där bulten verkligen sitter, det finns dock mycket fler bultar på lederna än vad markeringarna visar.

Vikingsborg:
Trevligt belägen i skogen ca 400 meter norr om Huvudväggen ligger den här 11-14 meter höga mycket fina klippan. Här finns 8 stycken helbultade leder från 6a till 7a samt en lättare trad-spricka. Lederna är "brantare" än vanliga Nyckelviken, med brant sva upp till i princip vertikalt. Ett besök rekommenderas verkligen! Mycket bra vårklippa (april-maj) innan löven slår ut. Klippan ligger också lite skyddad från vinden. Solen kommer på väggen runt 12 tiden ungefär.

Överhängande sjöklippan (tidigare Fredriksvik):
Mycket fin överhängande sjöklippa med ett par svårare leder runt 8a som definitivt är huvudattraktionen på den här sektorn. De andra lederna fungerar mer som uppvärmningsturer. Du måste fira ner ovanifrån för att komma till lederna. Det finns en sluttande hylla under väggen som du kan stå på och säkra ifrån.
Scott Mooney har även gjort ett par DWS-rutter till vänster om de coola bultade rutterna, där du kan ta ett dopp i kvällssolen, beroende på din klätterförmåga eller hur sugen du är på ett dopp i havet. Enligt sjökortet är djupet 10 meter under klippan, dock inte testat! Överhängande sjöklippan tillhörde tidigare väggarna vid Fredriksvik, men är nu flyttad till Nyckelviksberget eftersom parkeringen är samma.

Sjöklippan:
Ny vägg (2021-06-05) belägen omedelbart söder om Överhängande sjöklippan. Väggen kallas Sjöklippan, men lederna startar från en ramp/avsats som man kan promenera ned till. Mestadels flack sva-klättring, men några brantare passager finns.

Mera info om firning från Huvudväggen (över vattnet):
Lämpligen firar man ner på ett rep som man låter hänga kvar och klättrar upp med ett annat rep, detta för att undvika att dra ner firningsrepet i vattnet. Kolla noga och knyt ihop ändar, det behövs långa rep! Vilka replängder som funkar var är inte exakt kontrollerat så detta måste du som klättrare hålla koll på.
Lederna 1-22 nås lättast genom firning så här krävs det kunskap om firning. De nås via en
35-40 m firning från borrbultade standplatser överst på klippan. Led 1-6 nås med firning
från utsteget på led 3 Jungman Andersson (två ringbultar finns halvvägs ner för firning
med 50m-rep). Led 8-14 nås med firning från utsteget på led 9 Väserleken. Led 14-17 nås
med firning från utsteget på led 15 Ra. Led 18-22 nås med firning från utsteget på led 20
Dyning.

Miljö:
Huvudväggen ligger helt öppen, går rakt ned i vattnet och är vänd åt sydväst. Norra ravinen ligger också helt öppen, men är södervänd och får sol tidigare på dagen. Södra ravinen skuggas delvis av lövträd och är vänd något åt syd-sydväst. Marken kan vara väldigt sank och lerig om man trampar för långt ut mot bäcken i Södra ravinen. Vikingsborg är vänd åt väst-sydväst och skuggas en del av träd. Överhängande sjöväggen är vänd åt sydväst och är helt öppen för solen.

History

Ett antal leder gjordes på 80 och 90-talet. Mestadels trad och glest/skralt säkrat. Klippan fick nog inte speciellt mycket uppmärksamhet och därmed inte heller så många besök. Fyrtio år senare får Christer Åstrand syn på klippan vid ett besök på Fjäderholmarna. Christer inser att han förväxlat klippan med en annan vägg i en närliggande vik och triggas ytterligare av texten; “vem ska bygga spången” han läser i klätterföraren Klättring i Stockholm (2018). Med hjälp av framförallt Robert Andersson och Buster Delin sätter man genast igång med att renovera och utveckla klippan. Entusiasmen och glädjen bland de gamla gubbarna och pensionärerna är stor och på bara ett par säsonger har man lyckats frambringa hela 1400 meter välrensad och mestadels helbultad klättring!

Nyckelviksberget

The area is access sensitive!

Undvik att parkera vid Brukshundsklubbens parkering om det börjar se trångt ut, så att den goda relationen består. Parkeringen vid hundklubben är klubbens privata. De önskar tacksamt att vi parkerar ”rakt fram” soliga/varma dagar så att de skuggiga platserna inte upptas då de stundtals behöver lämna sina hundar i bil.
Parkeringen här bygger på deras goda vilja så länge de kan parkera utan svårighet, samt hämta och lämna hundar på ”hunddagis”. De är än så länge positiva till att dela parkeringen med oss klättrare.

Alternativa parkeringar om det är fullt vid hundklubben:
Man kan parkera längs med Rudsjövägen (kolla aktuella P-regler). På helger bör man kunna stå på förskolans parkering på Rudsjövägen (kolla aktuella P-regler), närmare Skurusundet.

Vägbeskrivning:
Kör väg 222 mot Gustavsberg. Ta avfarten mot Duvnäs omedelbart före Skurubron. Ta vänster och följ Skurusundsvägen 400 meter och ta vänster in på Kristinedalsvägen. Följ vägen 1,4 km och sväng in vänster mot Brukshundsklubben (skyltat). Parkeringen uppenbarar sig efter 150 meter. Promenera förbi klubbhusen ut över ängen mot vattnet. Lederna som startar från marken i södra ravinen nås bäst genom att gå vägen rakt fram förbi planerna och vika av höger in mot väggen vid en liten skylt och en gammal tunna. För att komma upp på berget viker man av höger just där grusplanen tar slut och följer stigen som leder upp på berget. Man kan också fortsätta rakt ut mot vattnet och ta sig ned till den lilla stranden vid foten av klippan. Härifrån når man några leder vid stranden och även lederna som startar högre upp i södra ravinen.

För att komma till Vikingsborg följer du elljusslingan från parkeringen vid hundklubben. När slingan viker av vänster, fortsätt rakt fram och " gena" förbi en stor platt sten och följ stigen som tar vid åt nordost. Efter drygt 100 meter börjar man se väggen som ligger strax ned till vänster.

För att nå Överhängde sjöklippan är det bäst att fira ner från ankaret övanför, men det går också helt bra att gå nerför 'stigen' förbi Sjöväggen och fortsätta på den enkla traversen förbi The Sea Hag. Det menar att man behöver inte klättra ut heller.

SL:
Buss 409 från Slussen. Stannar vid Knut Stangenbergs väg.