Torre dei venti
42 routes on 2 topos
parking Torre dei venti
Torre dei venti
General marker for the crag