Routes

No routes have been added to this crag yet.

Topos

No topos have been added to this crag yet.

The area is access sensitive

Ligger på grensa til Sjunkhatten Nasjonalpark. Aktsom ferdsel er tillatt, men sett deg inn i verneplan. Read more

Activities on this crag

Trollbotn

The area is access sensitive!

Ligger på grensa til Sjunkhatten Nasjonalpark. Aktsom ferdsel er tillatt, men sett deg inn i verneplan.